backgorund

دسته بندی

گان یا تفنگ‌دار (gunman)

نوع نقش: مثبت گان یکی از اعضای گروه شهرونده که با خودش چندتا تیر داره. توی مرحله ش...

دی 01، 1401

نقش های مافیا

دادستان (prosecutor)

نوع: نقش مثبت دادستان در بازی مافیا یکی از جدیدترین نقش‌هایی هست که برای اولی...

دی 01، 1401

نقش های مافیا

قاضی (Judge)

نوع نقش: مثبت بعد از اینکه رای قتل‌ها مشخص شد و مشخص شد که بین دو بازیکن مظنو...

دی 01، 1401

نقش های مافیا

شهروند ساده (citizen)

نوع: نقش مثبت یکی از نقش‌هایی که بیشتر از همه احتمال داره به هر کسی برسه. شهر...

دی 01، 1401

نقش های مافیا

Sheriff

در این بازی ما در نقش مغازه دار هایی هستیم که قرار است کالاهای خود را از طریق داروغه...

مرداد 09، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

Azul

در این بازی ما در نقش کاشی کار هایی هستیم که توسط پادشاه پرتقال استخدام شده تا زمینی...

مرداد 09، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21